2018.7.26 Summer Camp No.3

[su_youtube url=”https://youtu.be/hdzSMC3PpOY”]

 

 

Preached by Ki Dong Kim